Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van www.alphanatura.nl , verder aan te duiden als: "Alpha Natura", en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Alpha Natura overeengekomen worden.

Onder de "afnemers" wordt in deze voorwaarden verstaan de afnemer, dan wel een ieder die met Alpha Natura een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Alpha Natura een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede dienst rechtsopvolgers.

Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Alpha Natura als leverancier van producten en diensten optreedt.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van Alpha Natura zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Alpha Natura heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden.

Overeenkomst aankoop goederen

De koopovereenkomst tussen Alpha Natura en afnemer is tot stand gekomen op het moment dat de orderbevestiging op het scherm wordt vertoond of bevestigd wordt per e-mail.

Levertijden

Bij keuze voor bestelling middels vooruitbetaling wordt een artikel, indien voorradig, binnen 5 werkdagen geleverd na ontvangst van de betaling. Alpha Natura hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen. Na de maximale levertijd van 30 dagen heeft u het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden. Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Alpha Natura is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

Verzending, factuur en betalingsmethoden

Bestellingen worden geleverd via PostNL of andere bodediensten. Indien bestellingen zonder annulering retour komen, worden u de verzendkosten in rekening gebracht. Alpha Natura bevestigt uw bestelling per e-mail aan het door u opgegeven e-mail adres. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

BELANGRIJK: Indien u, om welke reden dan ook, wilt afzien van uw opdracht, dan dient u binnen 24 uur te reageren via e-mail of telefoon. Alpha Natura gaat er van uit dat, wanneer u niet binnen deze termijn hebt gereageerd, de opdracht bindend is.

Er zijn 4 mogelijkheden van betaling:

1. IDEAL

2. Paypal

3. PIN (alleen bij afhalen of bezorgen)

4. Contant (alleen bij afhalen of bezorgen)

Afkoelingsperiode

Na ontvangst van het product heeft de afnemer een afkoelingsperiode van 7 werkdagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren. Daarbij draagt de afnemer zelf de kosten van retourzending, met uitzondering van een terecht beroep op de "niet goed-geld terug" regeling. Alpha Meppel zal in geval van ontbinding, binnen 14 dagen na de ontvangstdatum van de retourzending de betaalde bedragen terugbetalen met uitzondering van de verzendkosten. Indien het artikel niet aan uw verwachtingen voldoet, dan kan het, indien in onbeschadigde verpakking en ongebruikt, binnen 2 weken worden teruggestuurd. De afnemer ontvangt dan het geld terug met uitzondering van de verzendkosten, of Alpha Natura brengt het bedrag in mindering op uw volgende bestelling. Daarbij draagt de afnemer zelf de kosten van retourzending.

Gegevensbeheer en privacy

Alpha Natura behandelt uw gegevens met zorg. Dit betekent dat Alpha Natura uw informatie nooit aan derden ter beschikking zal stellen. Alpha Natura verzoekt u uw telefoonnummer in te vullen, zodat we, indien nodig, contact met u kunnen opnemen.

De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Alpha Meppel nageleefd. Klanten hebben altijd de mogelijkheid hun eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor de klant door een email aan [email protected] te sturen met als titel: "Opvraag adres gegevens" of "Verwijder adres gegevens". Dit is alleen mogelijk met het reeds eerder gebruikt email adres dan wel middels een schriftelijk ondertekend verzoek vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Alpha Natura zal de door de afnemer verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.

Uw gegevens worden door Alpha Natura vastgelegd in een geautomatiseerd systeem. U kunt op regelmatige basis informatie ontvangen over producten en aanbiedingen per e-mail. Stelt u dit niet op prijs, dan kunt u dat aan ons kenbaar maken per email aan [email protected]

Garantie en klachten

Uiteraard neemt Alpha Natura elke voorzorg in acht om uw bestelling zo correct mogelijk af te handelen. Op alle geleverde producten via Alpha Natura gelden dezelfde garantietermijnen als voor de producten welke gekocht zijn in de Alpha Natura vestiging in Meppel. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Alpha Natura daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen.

Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient schriftelijk of per email aan [email protected] en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres ofwel - bij niet zichtbare gebreken - binnen 14 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.

Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van een jaar na ontvangst op het afleveradres.

Alpha Natura stelt een prettige relatie met afnemers op prijs, en doet haar best om u zo goed mogelijk te bedienen.

Hebt u desondanks klachten, maak deze dan kenbaar. Dit kan via e-mail aan [email protected] of schriftelijk per post. We zoeken dan gezamenlijk een oplossing. Door een bestelling te plaatsen, verklaart u zich akkoord met deze afspraken.

Alpha Natura kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

Wanneer kan ik een product retourneren?

Vanaf de dag dat u een product ontvangt heeft u een bedenktermijn van 14 dagen. Wilt u het product retourneren? Lees dan onze voorwaarden.

U heeft 14 dagen de tijd om te beslissen of het product aan uw eisen voldoet. Weet u nog niet zeker of u het product wilt houden? Laat het dan in de originele verpakking zitten. Moet u het product uitpakken om dit te beoordelen? Doe dit dan slechts voor zover dat nodig is om te beoordelen of het product voldoet aan uw eisen. Zorg ervoor dat het product in originele staat blijft en gebruik het product niet. In het geval van aangebroken, incomplete of beschadigde producten, of producten die duidelijk gebruikssporen vertonen, behouden wij ons het recht voor de daardoor ontstane waardevermindering aan u door te berekenen. Deze waardevermindering kan oplopen tot 100% van het aankoopbedrag. Is de verpakking beschadigd? Dan kunnen wij ervoor kiezen het product slechts gedeeltelijk te vergoeden. Schrijf in ieder geval geen tekst op de verpakking en plak er geen stickers of plakband op.

Als u het product wilt terugsturen dient u binnen 14 dagen na ontvangst van het product met ons contact op te nemen voordat u het retour stuurt. U heeft vervolgens 14 dagen om het product terug te sturen. Verpak uw retour te zenden producten goed beschermd in een stevige doos om beschadiging tijdens transport te voorkomen. U draagt zelf namelijk het risico voor de retourzending. Wilt u geen risico lopen dat uw product zoek raakt? Verzend het pakket dan aangetekend en bewaar uw verzendbewijs. Zo kunt u een eventuele vermissing van uw product claimen bij de bezorgservice.

Sommige producten vallen onder de uitzonderingen:

  • Producten vervaardigd conform instructies van de consument (maatwerk)
  • Diepvriesproducten
  • Producten anders gekocht dan direct bij Alpha Natura (bijvoorbeeld via Bol.com, deze kunnen via Bol.com geretourneerd worden);

Waardevermindering

Producten die gebruikt, beschadigd, of zonder verpakking retour gezonden worden, zijn wij genoodzaakt waardevermindering in rekening te brengen. Deze waardevermindering kunnen wij echter pas bepalen nadat u het artikel retour heeft gezonden.

Twijfelt u of u een product retour mag sturen? Neem dan contact op met onze klantenservice zodat we dit samen kunnen beoordelen.

Praktijkvoorbeelden
U bestelt een product en haalt het uit de verpakking om te bekijken of het aan uw wensen voldoet. Wanneer u de verpakking opent en/of beschadigt terwijl dat niet noodzakelijk is om te bepalen of het product voldoet aan uw verwachtingen, bestaat de kans dat wij de daardoor ontstane waardevermindering aan u moeten door berekenen. Deze kan oplopen tot 100% van het aankoopbedrag. Door de foto van het product te bekijken en de productinformatie die wij verstrekken goed te lezen, kunt u meestal bepalen of het product wel of niet geschikt is. Daarnaast kunt u tijdens kantooruren altijd vragen stellen via telefoon,

Terugbetaling
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Wanneer betalen wij de verzendkosten voor uw retourzending?

Wij betalen de verzendkosten van uw retourzending indien een van onderstaande punten van toepassing is op uw bestelling.
1. Indien u een product heeft ontvangen dat u niet besteld heeft;
2. Indien u een product defect geleverd krijgt en dit meldt binnen de zichttermijn;
3. Indien u een product bij ons besteld heeft op basis van onjuiste productinformatie op de website.

Wanneer dient u de verzendkosten van de retourzending zelf te voldoen?

U dient zelf de verzendkosten voor de retourzending te betalen indien een van onderstaande punten van toepassing is op uw bestelling.
1. Indien u een defect meldt buiten de zichttermijn;
2. Indien u niet tevreden bent over een product;
3. Indien u per ongeluk een verkeerd product heeft besteld.

Het bedrag is afhankelijk van gewicht en formaat van de zending. Het basisbedrag voor het retourneren van briefpost via PostNL bedraagt € 3,95. Het basisbedrag voor het retourneren van pakketpost via PostNL bedraagt € 6,95. 

Wij raden u aan een retourzending te allen tijde met track and trace of aangetekend te verzenden. Indien uw pakket tijdens het verzendproces zoekraakt bij een postverzendservice, zijn wij niet aansprakelijk.

Ouderwets goed, met kennis van nu!
Honden- en kattenvoeding van hoge kwaliteit!
Check ook onze non food afdeling!
Sparen voor korting!
* We zullen uw e-mail nooit met iemand anders delen.
Vragen?
We helpen je graag. Pleeg onze klantenservice raad
Mijn account
U bent niet ingelogd. Log in om van alle voordelen gebruik te kunnen maken. Of maak nu een account aan.
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Menu
Zoeken
Search suggestions
Geen producten gevonden...
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »